Privacyverklaring

Privacyverklaring Diëtisten Praktijk Diana Kaandorp

 

Diëtisten Praktijk Diana Kaandorp gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als cliënt bij Diëtisten Praktijk Diana Kaandorp, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u ons via de telefoon, mail of tijdens een consult. Dit zijn gegevens als:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer
  • Gegevens zorgverzekering
  • Emailadres
  • Eventuele, ter zake doende, medische gegevens.

Deze gegeven zijn nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en u de beste adviezen te kunnen geven. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Diëtisten Praktijk Diana Kaandorp bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen
Diëtisten Praktijk Diana Kaandorp zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).Diëtisten Praktijk Diana Kaandorp heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar diana@kaandorp-dietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging
Diëtisten Praktijk Diana Kaandorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via diana@kaandorp-dietist.nl.

 

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens die door Diëtisten Praktijk Diana Kaandorp gebruikt worden dan kunt u contact opnemen via diana@kaandorp-dietist.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.