Algemene verordening gegevensbescherming, AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Hierdoor veranderen er een aantal zaken met betrekking tot uw privacy. Hierbij hoort ook de privacyverklaring van deze website.

 

Voor alle informatie met betrekking tot de AVG kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.