Afspraken & Tarieven

Ook avond spreekuur

Afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken
tel: 0297-569726 of 06-11 860 201
of mailen naar: diana@kaandorp-dietist.nl

Locatie 

Fermoor 9, 1423 EC Uithoorn

En 1 x per 14 dagen in GGZ InGeest Hoofddorp en Haarlem

Mocht U niet in staat zijn naar mijn praktijk te komen dan is een huisbezoek mogelijk.

De dietist is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u geen verwijsbrief nodig hebt, u kunt zelf direct een afspraak maken. Er wordt bij voorkeur gewerkt met een verwijsbrief van de huisarts of specialist, sommige zorgverzekeraars eisen dit ook om voor vergoeding in aanmerking te komen. Klik hier voor de verwijsbrief.

Vergoeding basisverzekering
Per kalenderjaar wordt 3 uur behandeltijd vergoed.De kosten worden wel verrekend met uw verplicht eigen risico (in 2016: € 385,-)

Voor kinderen geldt geen eigen risico. Veel zorgverzekeraars hebben extra dieetadvisering opgenomen in de aanvullende pakketten. Raadpleeg hiervoor het overzicht.  

Deze tijd is inclusief de zogenaamde indirecte tijd, er worden bijvoorbeeld berekeningen gemaakt, en op maat gesneden advies opgesteld en mondeling en schriftelijk contact mt uw arts.

In de ketenzorg wordt dieetadvisering bij Diabetes, Hart-en vaatzieketen en COPD vergoed zonder de beperking van 3 uur per kalenderjaar. Bovendien worden deze kosten niet verrekend met uw (verplicht) eigen risico.

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimal 24 uur tevoren mee te delen. Te laat afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Privacy
Alles wat u bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Klachtenregeling
Wilt u als patient/client een klacht indienen over uw dietist? Dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier.